Děti sportují s námi

Jedná se o program pohybových aktivit vytvořený pro děti ve věku 5-9 let. Děti se naučí rozmanitou a hravou formou základní pohybové dovednosti (běhat, skákat, překonávat překážky a házet) a budou rozvíjet pohybové schopnosti zejména rychlost, vytrvalost, koordinaci a obratnost.

Atletická příprava dětí ve školním roce 2017/2018

Pátý ročník programu atletických aktivit vytvořený pro děti ve věku 5-9 let.

Cíle projektu

 • Hlavním cílem je rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, a to formou atletické přípravy
 • Cílem programu není prioritně vychovat budoucí profesionální atlety.
 • Děti se naučí pravidelnému a zdravému pohybu a do budoucna se mohou zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či se mu mohly věnovat rekreačně.
 • Nabídnout dětem sportovní pravidelnou volnočasovou aktivitu, aby každé dítě mělo k pohybovému vyžití příležitost a vyzkoušelo si radost z pohybu.
 • Připravit se na boskovické běhy 2018 a několik dalších akcí ve školním roce 2017/2018

Proč atletika

Atletika se svým obsahem a charakterem řadí mezi sporty, které se podílejí na všestranném rozvoji dětí. Je základem a nedílnou součástí mnoha dalších sportovních odvětví, především pak celé řady sportovních her. Všeobecná atletická příprava zajišťuje komplexní pohybový rozvoj dětí. Výraznou měrou přispívá i k rozvoji základních pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Pohybové dovednosti získané v předškolním a mladším školním období jsou vkladem do budoucího života, a to zejména do formování aktivního přístupu k životu a k osobnímu zdraví (správné držení těla, prevence kardiovaskulárních onemocnění atd.

Malá závodnice na Boskovických bězích 2013

Malá závodnice na Boskovických bězích 2013

Malá závodnice na Boskovických bězích 2013

Gymnastická příprava dětí ve šklním roce 2017/2018

Čtvrtý ročník gymnastické přípravy dětí.

Všeobecná gymnastická průprava pro děti od 5 do 9 let.

Cíle:

 • Všestranný tělesný rozvoj
 • Získání správných pohybových návyků,
 • Optimální rozvoj pohybových schopností (dispozic), jako jsou síly, koordinace, rytmus, rovnováha,…
 • Získání nových pohybových dovedností, jako jsou stoj na rukou, přemet stranou, kotouly, ..
 • Získání vyšší tělesné zdatnosti.

Proč gymnastická příprava:

Všeobecná gymnastická příprava přispívá k získávání pohybových návyků, k optimálnímu rozvoji pohybových schopností, získání nových dovedností a zvyšování zdatnosti (kondice).

Gymnastika se svým obsahem a charakterem řadí mezi sporty, které se podílejí na všestranném rozvoji dětí.

V gymnastické přípravě se zaměříme na nácvik některých základních gymnastických dovedností jako jsou stoj na rukou, přemet stranou, kotouly, přeskoky a dalších a to za použitím nejnovější sady nářadí „RinoGym“ určené pro dětskou gymnastiku.

Organizace kroužků - Děti sportují s námi

Organizace kroužků

Atletická příprava bude probíhat v úterý od 16.00 - 17.00 hod.

Gymnastická příprava bude probíhat ve středu od 16.00 -17.00 hod. 

Zahájení pravidelných hodin atletiky je od 19.9.2017, gymnastiky od 20.9.2016.

Je možné se přihlásit samostatně na atletiku i gymnastiku, ale také na oba kroužky současně.

Cvičební jednotky budou probíhat v tělocvičně SPgŠ Boskovice. Vedení kroužku zajišťuje učitel TV ze SPgŠ Boskovice Mgr. Pavel Martínek, Mgr. Pavla Andrlíková a Bc. Kamila Koutná.

Cílová skupina:

 • Děti předškolního věku a děti mladšího školního ve věku 5-9 let, které budou dle počtu přihlášených rozděleny do skupin podle věku – v každé skupině max. 15 dětí
 • Mladší 5-7 let
 • Starší 8-9 let

Kapacita je omezena!

Co s sebou: tenisky/ cvičky, tričko, tepláky, pití, ostatní pomůcky jsou zajištěny

Cena

650 Kč za kroužek a rok

Přihláška

Přihláška atletika: https://goo.gl/forms/rqGTjo7c3ZNVlSqk2                Poslední volná místa

Přihláška gymnastika: Kapacita je vyčerpána

Případné dotazy je možné směřovat na e-mail: sportujsnami5@seznam.cz