Atletická a gymnastická příprava pro děti

I ve školním roce 2015/2016 pokračují kroužky Atletiky a Gymnastiky

Atletická a gymnastická příprava pro děti

Sportuj s námi, ve spolupráci s Arboretem Šmelcovna, připravilo pro rodiče s dětmi na závěr prázdnin zábavné odpoledne v Arboretu Šmelcovna.
Začínáme v SOBOTU 22. září 2015.

Spolek Sportuj s námi připravil i na letošní školní rok sportovní kroužky pro děti od 5 do 9 let.

Atletická příprava bude probíhat v úterý od 15.30 - 16.30 hod. a od 16.30 do 17.30 hod.

Gymnastická příprava bude probíhat ve středu od 16.00 -17.00 hod. a od 17.00 - do 18.00 hod.

Zahájení pravidelných hodin atletiky je od 22. 9. 2015, gymnastiky od 23.9.2015.

Je možné se přihlásit samostatně na atletiku i gymnastiku, ale také na oba kroužky současně.

Cvičební jednotky budou probíhat v tělocvičně SPgŠ Boskovice. Vedení kroužku zajišťuje učitel TV ze SPgŠ Boskovice Mgr. Pavel Martínek a Bc. Kamila Koutná.

Cílová skupina:

  • Děti předškolního věku a děti mladšího školního ve věku 5-9 let, které budou dle počtu přihlášených rozděleny do skupin podle věku – v každé skupině max. 15 dětí

  • Mladší 5-7 let

  • Starší 8-9 let

LETÁK K PROJEKTU DĚTI SPORTUJÍ S NÁMI - ATLETICKÁ A GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA
PODROBNÉ INFORMACE A PŘIHLÁŠKA